ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εφαρμογή

Οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω ("Όροι και Προϋποθέσεις") ισχύουν για την ελληνική έκδοση της Υπηρεσίας Trivicell Premium Subscription ("Trivicell" ή/και "Υπηρεσία"), που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου από την Cellon Ltd, εταιρία που έχει, τώρα, την έδρα της στην HaYetsira 29, 52521 Ramat Gan, Ισραήλ.

Στην Ελλάδα Στην Ελλάδα η υπηρεσία παρέχετε μέσω της τεχνικής υποδομής και των 5ψηφίων κωδικών της DIMOCO Europe GmbH η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ. DIMOCO Europe GmbH, Campus 21, Europaring F15/302, A-2345 Brunn/Gebirge, www.dimoco.eu. CCL 2103009942, info-gr@mobile-info.cc

Ο Τελικός χρήστης ζητά την Υπηρεσία Trivicell από την Cellon μέσω της παρόχου Dimoco Europe GmbH και θα παραδίδεται στον Τελικό Χρήστη μέσω του Διαδικτύου, WEB, WAP, GPRS, 3G, SMS, MMS ή με άλλα μέσα.

Σχετικώς με την υπηρεσία

Η Υπηρεσία Trivicell υποστηρίζει την διεύρυνση των γενικών γνώσεων των χρηστών μέσα από την εμπειρία του παιχνιδιού. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι αυτός είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να επεκτείνεται η γνώση των χρηστών, να μαθαίνουν νέα γεγονότα και ιδέες, να εκπαιδεύουν το μυαλό τους και να αυξήσουν το πνευματικό τους επίπεδο. Για να ενθαρρυνθούν οι συνδρομητές να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους και να διευρύνουν τις γνώσεις τους, η Υπηρεσία Trivicell χορηγεί βραβεία στους καλύτερους παίκτες.

Οι συνδρομητές της υπηρεσίας Trivicell έχουν πρόσβαση στην διαδικτυακή πύλη Trivicellhttp://gamegr.trivicell.com που είναι συμβατή με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (PC) ή/καιtablets, ή/και Smartphones.

Οι Τελικοί χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι γνώσεων που αποτελείται από ερωτήσεις γενικών γνώσεων.

Μετά από κάθε επιτυχημένη ανανέωση της συνδρομής, ο Τελικός χρήστης μπορεί να συμμετάσχει σε νέο παιχνίδι γνώσεων, το οποίο αποτελείται από άλλες ερωτήσεις, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Εγγραφή / Συνδρομή

Για να συμμετέχει στην Υπηρεσία Trivicell, ο Τελικός χρήστης πρέπει να εισάγει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του ή/και κάποια άλλα στοιχεία ή/και πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας προώθησης της υπηρεσίας ("Landing Page").

Στην συνέχεια, ο Τελικός χρήστης θα λάβει ένα SMS (γραπτό μήνυμα) στο κινητό του, με έναν κωδικό PIN το οποίο θα πρέπει να εισάγει σε συγκεκριμένο πεδίο της ιστοσελίδας ώστε να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία. Με την καταχώρηση του ληφθέντος κωδικού PIN ή/και την αποστολή μηνύματος επιβεβαίωσης ή/και την χρήση της Υπηρεσίας ο Τελικός χρήστης αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει ότι διάβασε και συναινεί με τους Όρους & Προϋποθέσεις, ότι είναι ο υπεύθυνος πληρωμής του λογαριασμού του κινητού τηλεφώνου ή/και ότι έχει την συγκατάθεση του ατόμου που πληρώνει τον λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου, προκειμένου για την χρήση αυτής της Υπηρεσίας.

Ο Τελικός χρήστης θα λάβει SMS (γραπτό μήνυμα) επιβεβαίωσης για την επιτυχή ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Trivicell, την διαδικασία, την συχνότητα και το κόστος χρήσης της υπηρεσίας, καθώς και ακριβείς λεπτομέρειες για τον τρόπο διαγραφής του από αυτήν.

Συνδρομή

Η Trivicell είναι μία διαρκής συνδρομητική υπηρεσία.

Το κόστος συνδρομής στην Υπηρεσία Trivicell είναι 2,08 ευρώ ανά ληφθέν μήνυμα και οι συνδρομητές χρεώνονται 3 SMS ανά εβδομάδα με συνολική χρέωση 6,24 ευρώ ανά εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η χρέωση πραγματοποιείται στον λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου.

Για κάθε επιτυχή ανανέωση της συνδρομής ο Τελικός χρήστης λαμβάνει ένα νέο παιχνίδι γνώσεων στην διαδικτυακή πύλη Trivicell.

Ο Τελικός χρήστης δύναται να ακυρώσει, ανά πάσα στιγμή, την συνδρομή του, στέλνοντας SMS (γραπτό μήνυμα) με τις λέξεις: TC STOP στον κωδικό 54444. Το μήνυμα διαγραφής που αποστέλλει ο συνδρομητής στον πενταψήφιο ΧΧΧΧ έχει κόστος απλού τυπικού μηνύματος που διαφοροποιείται ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Οι δωρεάν πληροφορίες  (κωδικός επιβεβαίωσης, μήνυμα καλωσορίσματος, μηνιαία ενημέρωση συνδρομής, κλπ.) αποστέλλονται στον συνδρομητή από τον κωδικό 54578.  Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση μηνύματος που αποστέλλεται από τον χρήστη στον συγκεκριμένο  κωδικό.

Χρεώσεις

Η χρέωση πραγματοποιείται μέσω Premium SMS MT (γραπτού μηνύματος) που αποστέλλεται στον Τελικό Χρήστη με βάση το αίτημα συνδρομής του στην Υπηρεσία Trivicell. Αυτό το μήνυμα θα περιέχει τα στοιχεία σύνδεσής του στο παιχνίδι Trivicell.

Τα τέλη για την υπηρεσία Trivicell συλλέγονται από τον εκάστοτε πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Οι χρεώσεις πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου του Τελικού Χρήστη από τον εκάστοτε πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Στην περίπτωση χρήσης προπληρωμένης κάρτας, οι χρεώσεις αφαιρούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο του Τελικού Χρήστη. Ο Τελικός χρήστης, δια του παρόντος, παραχωρεί ρητώς την άδειά του για χρέωση και δεσμεύεται να πληρώνει, στο ακέραιο, για τις χρεώσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της συνδρομής ή/και της χρήση της Υπηρεσίας Trivicell.

Αν δεν είστε το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την πληρωμή του λογαριασμού του κινητού τηλεφώνου, πρέπει να έχετε την συγκατάθεση εκείνου που πληρώνει τον λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου, προτού γίνετε συνδρομητής και χρήστης της Υπηρεσίας Trivicell. Με την συνδρομή και την συμμετοχή σας στην Υπηρεσία, θεωρείται δεδομένο ότι ο Τελικός χρήστης έχει λάβει την απαιτούμενη συγκατάθεση, συναίνεση ή έγκριση από εκείνον που πληρώνει τον λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου, των γονέων ή/και των κηδεμόνων του.

Όλα τα SMS (γραπτά μηνύματα) που αποστέλλονται από τον Τελικό Χρήστη, θα χρεωθούν σε εκείνον μέσω του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τις τυπικές χρεώσεις. Οι εν λόγω χρεώσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανά πάροχο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις που επιβάλλονται εκ μέρους τους.

Βραβεία

Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι Τελικοί χρήστες στο να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους και να διευρύνουν τις γνώσεις τους, η Υπηρεσία Trivicell χορηγεί βραβεία στους καλύτερους παίκτες.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιλογή του καλύτερου παίκτη και την απονομή του βραβείου είναι:

Ο καλύτερος παίκτης επιλέγεται κάθε μήνα.

Ο καλύτερος παίκτης είναι εκείνος ο Τελικός χρήστης που είναι συνδρομητής στην υπηρεσία Trivicell και απάντησε σωστά στις ερωτήσεις, στο συντομότερο χρονικό διάστημα, σε κάθε γύρο του παιχνιδιού κατά την διάρκεια του μήνα.

Στην περίπτωση που πολλοί Τελικοί χρήστες έχουν σημειώσει την ίδια βαθμολογία, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο νικητής θα καθοριστεί σε έναν τελικό γύρο ("tiebreaker"). Οι Τελικοί χρήστες που θα έχουν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στον τελικό γύρο θα ενημερώνονται μέσω SMS (γραπτού μηνύματος). Στον τελικό γύρο, οι Τελικοί χρήστες που διαθέτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα λάβουν μία ερώτηση μέσω SMS(γραπτού μηνύματος), στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν (επίσης μέσω SMS) σωστά και το δυνατόν ταχύτερα. Η ερώτηση του tiebreaker θα σταλεί σε καθορισμένη ημερομηνία, για την οποία οι Τελικοί χρήστες θα ενημερώνονται. Ο Τελικός χρήστης, ο οποίος ήταν ο πιο γρήγορος στο να απαντήσει σωστά στην ερώτηση, θα κερδίσει.

Ο καλύτερος παίκτης θα λάβει το βραβείο το οποίο διαφημιζόταν στην σελίδα εκ της οποίας έγινε συνδρομητής στην Υπηρεσία Trivicell.

Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς από εκπρόσωπο της Dimoco Europe GmbH.

Στο τέλος κάθε διαγωνισμού, το όνομα του νικητή θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα είναι τελικά και δεσμευτικά και δεν επιδέχονται διαπραγμάτευσης. Σημειώνεται ότι προς το σκοπό διαφάνειας της υπηρεσίας, χρήστης ο οποίος ήδη ανεδείχθη νικητής μία φορά, διατηρεί μεν το δικαίωμά του, όπως και οι υπόλοιποι συνδρομητές, να συνεχίσει την συνδρομή και την συμμετοχή του στο παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής και να διεκδικήσει το αντίστοιχο βραβείο για τους δύο επόμενους μήνες.

Εντός 30 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη του διαγωνισμού, θα επικοινωνήσουμε, προσωπικά, με τον νικητή, μέσω του αριθμού του κινητού που χρησιμοποίησε για να γίνει συνδρομητής στην Υπηρεσία Trivicell. H προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή θα διαρκεί πέντε εργάσιμες ημέρες , μετά το πέρας των οποίων , θα ξεκινά προσπάθεια επικοινωνίας με τον αμέσως επόμενο κ.ο.κ. Μετά την ενημέρωσή του  ο νικητής έχει 5 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ενημέρωσής του, για να παραλάβει το βραβείο από τα γραφεία μας  ή να ενημερώσει την Dimoco Europe GmbH για την διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλεί το βραβείο (σε περίπτωση που ο νικητής κατοικεί εκτός Αθηνών). Εάν ο νικητής δεν παρέχει τη διεύθυνση για την αποστολή του βραβείου, ή αν δεν προσέλθει για την παραλαβή του στην ανωτέρω πενθήμερη προθεσμία από την ημέρα της ενημέρωσής του, χάνει το βραβείο και η Dimoco Europe GmbH δεν είναι πλέον υποχρεωμένη να δώσει στον συγκεκριμένο νικητή  το βραβείο. Σε αυτήν την περίπτωση, το βραβείο θα δοθεί στον νικητή της δεύτερης θέσης, ο οποίος θα έχει ομοίως  5 εργάσιμες ημέρες για να παραλάβει το βραβείο ή να ενημερώσει την Dimoco Europe GmbH για την διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να σταλεί το βραβείο ως ανωτέρω  κ.ο.κ. 

Το βραβείο θα παραδίδεται στον νικητή εντός 30 ημερών από την στιγμή που η Dimoco Europe GmbH θα έχει λάβει την διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να το παραδώσει.

Η Cellon διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιοδήποτε προϊόν/ντα με άλλο/α ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Το βραβείο πρέπει να παραλαμβάνεται όπως προσφέρεται και δεν μεταβιβάζεται ή ανταλλάσσεται.

Η Cellon και η πάροχος Dimoco Europe GmbH διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να ανακοινώσουν τα ονόματα και τον τόπο κατοικίας των νικητών και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις αυτών, σε οποιοδήποτε έντυπο, ηλεκτρονικό ή μη καθώς και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση των νικητών και χωρίς να χρειάζεται να τους ενημερώσει ή να τους καταβάλει οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Ακρίβεια περιεχομένου

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξακρίβωση και την διασφάλιση της ακρίβειας και της ακεραιότητας του περιεχομένου που παρέχεται από την Υπηρεσία Trivicell. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι το περιεχόμενο που παρέχεται στην Υπηρεσία Trivicell είναι απολύτως απαλλαγμένο από όλα τα πιθανά λάθη και ανακρίβειες και ο χρήστης δεν θα έχει καμία απαίτηση, διεκδίκηση ή δικαίωμα προσφυγής σχετικώς με τέτοια ζητήματα.

Πνευματικά Δικαιώματα

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για προσωπική, μη εμπορική, χρήση.

Ο όρος Trivicell και οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή/και εμπορικές ονομασίες που χρησιμοποιούνται στην Υπηρεσία (τα «Εμπορικά Σήματα») είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή/και εμπορικές ονομασίες της Cellon, ή της Dimoco Europe GmbH ή κάποιων εκ των εταιρειών του ομίλου ή των δικαιοπαρόχων τους ή συνεργαζόμενων εταιρειών και οι νόμιμοι φορείς τους διατηρούν όλα τα δικαιώματα για αυτά. Επιπλέον, άλλο περιεχόμενο στην Υπηρεσία, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, παιχνίδια, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, φωτογραφίες, κινούμενα σχέδια (animations), βίντεο, μουσικής, ήχου και κειμένου ανήκουν στην Cellon ή την Dimoco Europe GmbH, ή μία από τις εταιρείες του ομίλου της ή/και των δικαιοπαρόχων αυτής ή/και συνεργαζόμενης εταιρείας και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή/και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι με τη χρήση της Υπηρεσίας, δεν έχετε κανένα δικαίωμα σε εμπορικά σήματα ή στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας, πέραν των όσων ορίζονται μέσω της παρούσας συμφωνίας.

Ειδικότερα, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε περιεχόμενο της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ερωτήσεων, απαντήσεων ή παιχνιδιών) ή να κάνετε χρήση εργαλείων, εφαρμογών κλπ για συγκέντρωση και εξαγωγή δεδομένων από την Υπηρεσία.

Ευθύνη

Η χρήση της Υπηρεσίας Trivicell ή/και της σχετικής ιστοσελίδας διεξάγεται κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του Τελικού Χρήστη. Ο Τελικός χρήστης πρέπει να διαθέτει συμβατό κινητό τηλέφωνο, υλικό ή άλλες συσκευές και λογισμικό και να διασφαλίσει ότι είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και είναι κατάλληλα για την υπηρεσία Trivicell. Η Cellon δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Υπηρεσίες Trivicell ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Τελικού Χρήστη και ότι η λήψη, παραλαβή ή/και προβολή των Υπηρεσιών Trivicell θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από διακοπές ή σφάλματα.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή ο Τελικός χρήστης δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει απρόσκοπτη χρήση της Υπηρεσίας Trivicell, αυτό δεν θα οδηγήσει σε καμία περίπτωση σε οποιοδήποτε δικαίωμα μείωσης των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Trivicell, ούτε σε δικαίωμα επιστροφής πληρωμών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών της Trivicell υπόκεινται στην κρίση και τον ενδεχόμενο κίνδυνο του Τελικού χρήστη και, σε καμία περίπτωση, δεν θα θεωρηθεί η Cellon ή η πάροχος Dimoco Europe GmbH υπεύθυνη για ζημιές κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μολύνσεων του υλικού ή/και λογισμικού ή απώλειας δεδομένων του Τελικού χρήστη που προκύπτει από την πρόσβαση στον ιστότοπο ή τη χρήση των Υπηρεσιών της Trivicell ή υπηρεσιών Trivicell που έχουν ληφθεί, συμπεριλαμβανομένου του υλικού και λογισμικού που απαιτείται για τη σύνδεση με τις Υπηρεσίες Trivicell. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Τελικού χρήστη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πιθανής ζημιάς αυτής της φύσης.

Σε περίπτωση που η Cellon για οποιονδήποτε λόγο, θεωρηθεί υπεύθυνη να αποζημιώσει τον Τελικό χρήστη για άμεση ή έμμεση βλάβη οποιουδήποτε είδους, η αποζημίωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την τιμολογιακή αξία των Υπηρεσιών Trivicell που θα έχουν καταβληθεί από τον Τελικό χρήστη για την υποτιθέμενη ζημιά.

Τα περιεχόμενα της τοποθεσίας στο web έχουν αναπτυχθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, η Cellon δεν δύναται να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με τη φύση, ακρίβεια ή περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών. Η Cellon και η πάροχος Dimoco Europe GmbH δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σφάλματα, παραλείψεις, ανακρίβειες, παρερμηνείες, καθυστερήσεις ή μη έγκυρες παραγγελίες ή ειδοποιήσεις σύμφωνα με τη χρήση του Internet ή του εφαρμοστέου σημείου πληροφορίας.

Τελική διάταξη

Για την επίλυση κάθε διαφοράς, που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αποκλειστικώς αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Η Cellon διατηρεί μονομερώς και οποτεδήποτε το δικαίωμα μεταβολής αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων ανά διαστήματα. Οι αλλαγές θα πρέπει να κοινοποιούνται στους συνδρομητές μέσω δημοσίευσης στον ιστότοπο της Trivicell, www.trivicell.com